David Pynchon mirant l'abisme...

La distopia va a llegar!

Destarifat el dimecres, 31 desembre, 2014 per Walden Regall

Aquest espai queda embargat per a una crònica de la darrera Beer-Beca.

beerbeca-distopia

Destarifa o aporta la teua opinió.